Valgstyret
04.02.2015 kl. 00:00 - 00:00
e-postmøte

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 04.02.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2015 STEMMEKRETSINNDELING - HELLEAND KRETS INNLEMMES I OPPEID KRETS Vis (1)