Valgstyret
29.05.2017 kl. 10:00 - 00:00
epostmøte

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 29.05.2017.
SAKSPAPIRER - MØTE I VALGSTYRET DEN 29.05.2017.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 FASTSETTING AV ÅPNINGSTID FOR VALGTING, JFR. VALGLOVENS § 9-3(2) (Unntatt offentlighet)
2/2017 FORHÅNDSSTEMMEGIVNING STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 (Unntatt offentlighet)
3/2017 VALG AV STEMMESTYRER (Unntatt offentlighet)
4/2017 KUNNGJØRING AV TID OG STED FOR UTLEGGING AV MANNTALL (Unntatt offentlighet)