Hamarøy kommune varsler i medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 oppstart av planarbeid for omregulering av Mellombygda barnehage. Planen har plan-ID 201801.

201801_oppstartsannonse.pdf

Innspill bes sendt innen 23. februar 2018 til 

Hamarøy kommune v/plankontoret

Oppeid

8294 Hamarøy

 

eller pr. e-post til postmottak@hamaroy.kommune.no