Vi har fått melding om at delene vi trenger for å fortsette arbeidet ved Buvåg vannverk ankommer neste uke, sannsynligvis på tirsdag. Så snart vi har delene vil vi fortsette arbeidet med å utbedre vanntilførselen til vannverket. Dette vil medføre vannavstengning på onsdag 13.2. 

Vi har full forståelse for at dette er en frustrerende situasjon, og beklager ulempene dette har medført og fortsatt medfører. Vi gjør det vi kan for en snarlig løsning på situasjonen. Det vil bli gitt nærmere informasjon på SMS og på nett i begynnelsen av neste uke.