Politisk ledelse

Ordfører og varaordfører i Hamarøy kommune

 
Ordfører 

Ordføreren er kommunens politiske frontfigur. Han/hun symboliserer langt på vei kommunen utad  og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. I forholdet mellom administrasjon og de folkevalgte spiller ordføreren en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter. Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyret og formannskapet og er rettslig representant for kommunen.

Ordfører Jan-Folke Sandnes
Jan-Folke Sandnes
 (f. 31.juli 1956) er ordfører i Hamarøy kommune for Høyre. Han ble valgt som ordfører ved kommunevalget 2015 for perioden 2015-2019.  Sandnes har tidligere vært ordfører i perioden 2003-2007.
Kontaktinfo:
Telefon 75 76 50 09/mobil 41436045
Epost: jfs(a)hamaroy.kommune.no
Ordføreren har kontorsted på kommunehuset, Oppeid. 

Varaordfører
Varaordfører May Valle
May Valle
 (født 1.april 1951) er varaordfører i Hamarøy kommune for Venstre. Hun ble valgt som varaordfører ved kommunevalget 2015 for perioden 2015-2019. May Valle har tidligere vært ordfører i Hamarøy i perioden 1995-2003. Hun er i tillegg fylkestingspolitiker.
Kontaktinfo:
Telefon: 977 39 636
Epost: mayval(a)vgs.nfk.no
 


  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 24.06.2016