Politisk ledelse

Ordfører og varaordfører i Hamarøy kommune

 
Ordfører 

Ordføreren er kommunens politiske frontfigur. Han/hun symboliserer langt på vei kommunen utad  og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. I forholdet mellom administrasjon og de folkevalgte spiller ordføreren en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter. Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyret og formannskapet og er rettslig representant for kommunen.

Ordfører Rolf Steffensen Arbeiderpartiet
Rolf Steffensen (f. 31. august 1958) er ordfører i Hamarøy kommune for Arbeiderpartiet. Han har vært ordfører i kommunen siden 2007.  
Foto: Karoline O.A. Pettersen

Telefon: 75 76 50 09
Mobil: 907 29 317
Ordføreren har kontorsted på kommunehuset, Oppeid. 
 
Varaordfører

Kjersti Steinsvåg Hansen (født 3.mai 1965) er varaordfører i Hamarøy kommune for Senterpartiet. Hun ble valgt som varaordfører etter valget 2011.
Epost: varaordforer(a)hamaroy.kommune.no
Kjersti Steinsvåg Hansen
Kjersti Steinsvåg Hansen, Senterpartiet


    Sist oppdatert av Siv Reidun Sandnes den 03.jan.2014