Barnas Turløype

SNN-fondet har bevilget kr 100 000 til pilotprosjektet Barnas Turløype med overnatting i Hamarøy.

barn_i_fjera.jpg

Sparebank1 Nord-Norge sitt SNN-fond har støttet prosjektet Barnas turløype med overnatting med kr 100.000,-. Prosjektet, som er et pilotprosjekt, er et samarbeid mellom Polden kystlag, Salten Friluftsråd og Knut Hamsun videregående skole.  Kystlaget skal eie og drifte den ferdige Barnas turløype.

Målet med Barnas Turløyper er å få flere og uerfarne barn og barnefamilier på tur. Samtidig er det et mål at de som allerede er på tur skal oppsøke nye områder og om mulig være enda mer ute. I Hamarøy vil det legges spesielt vekt på kystkultur, samisk historie og Hamsun.

Stien i Hamarøy og barnas turhytte er planlagt bygd i området ved draget på Kalstad og knyttet til turstien rundt Glimma, og kystlagets plan om Kystled fra Ness til Tranøy.

Om båtdraget på Hamarøy

Hva er Kystled


   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 23.06.2016