Hva er personvern

Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger. EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk lov 20.juli 2018.

Personvernforordningen (pdf)
Personopplysningsloven (link lovdata)


 

Personvernerklæring

Formålet med en personvernerklæringen er å informere om hvordan kommunen samler inn og behandler personopplysninger. 

Personvernerklæringen til Hamarøy kommune er under redigering, og legges ut her så snart den er klar.

Datatilsynet

Datatilsynets oppgave er å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Med ny personopplysningslov får du som innbygger flere rettigheter for å kunne verne om og ha bedre oversikt over personopplysningene dine. 
Datatilsynet har laget en side der de har samlet alle rettighetene (link)