Personvernombud

Hamarøy kommune har knyttet til seg personvernombud som er en frivilling ordning administrert av Datatilsynet. Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern.

 Les mer om personvernombudsordningen på Datatilsynets nettsider    Sist oppdatert av Siv Reidun Sandnes den 06.mar.2014