Personvernombud

Hamarøy kommune har knyttet til seg personvernombud som er en frivillig ordning administrert av Datatilsynet. Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern.

 Les mer om personvernombudsordningen på Datatilsynets nettsider  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 04.10.2016