Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 17. juli–7. september 2017 på følgende steder:

  • Hamarøy kommune, servicetorget, rådhuset,
  • Statens vegvesen, Region nord. Regionvegkontoret, Dreyfushammarn 3, 8002 Bodø


Eventuelle merknader til planforslaget E6 Merkforbakken må være skriftlige og sendt innen 7. september 2017 til: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø, eller firmapost-nord@vegvesen.no 

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved: Svein Bjørgo Larsen, tlf. 75 55 29 41, e-post: svein.larsen@vegvesen.no

 

Les mer om planforslaget her (link)