Planer til offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan for Innhavet sentrum og reguleringsendring av Sentrumsplan for Oppeid er lagt ut til offentlig ettersyn.

 

Les mer om planendringen på Oppeid her (link)

Les mer om reguleringsplan for Innhavet Sentrum her (link)

 

 

Merknadsfrist er 25. mai   • Oppdatert av Senia Hagen
  • Sist oppdatert den 10.04.2017