Reguleringsplan for Steinbakkan

Status: Merknadsbehandling

Klikk her for plandokumenter (link) 

Reguleringsplan for Hopen, Tømmerneset

Status: Merknadsbehandling 

Klikk her for plandokumenter (link) 

Områderegulering for Innhavet sentrum

Status: 2. gangs offentlig ettersyn 18. mai - 29. juni 2018.

Klikk her for plandokumenter (link) 

Reguleringsplan for Blålys-prosjektet

Status: Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn (innspillsfrist 4. mai 2018). Forventes vedtatt juni 2018.  

Klikk her for plandokumenter (link) 

Detaljregulering for Skutvik næringsområde

Status: Under utarbeidelse.

Klikk her for plandokumenter (link) 

Liste over eiendomsforhold (pdf) 

 

 

Omregulering Mellombygda barnehage

Status: Offentlig ettersyn 20. april - 1. juni 2018.

Frist for å komme med innspill er satt til 1. juni 2018.

Alle innspill til planen sendes til Hamarøy kommune, Teknisk enhet, 8294 Hamarøy eller per e-post til postmottak@hamaroy.kommune.no innen ovennevnte frist.

Klikk her for plandokumenter (link) 

 

Innspill sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no eller til Hamarøy kommune, Oppeid, 8294 Hamarøy