Reguleringsplan for visningsanlegget, Horsvågen

Status: Vedtatt. 

Klikk her for plandokumenter (link) 

Reguleringsplan for Steinbakkan

Status: Merknadsbehandling

Klikk her for plandokumenter (link) 

Reguleringsplan for Hopen, Tømmerneset

Status: Merknadsbehandling 

Klikk her for plandokumenter (link) 

Områderegulering for Innhavet sentrum

Status: Omarbeiding etter merknadsbehandling. Nytt offentlig ettersyn forventet våren 2018.

Klikk her for plandokumenter (link) 

Reguleringsplan for Blålys-prosjektet

Status: Under utarbeidelse

Klikk her for plandokumenter (link) 

Detaljregulering for Skutvik næringsområde

Status: Merknadsbehandling etter oppstartsvarsling

Klikk her for plandokumenter (link) 

Liste over eiendomsforhold (pdf) 

 

 

Omregulering av Mellombygda barnehage

Status: Oppstartsvarsling. Høringsfrist 23. februar 2018.

Klikk her for plandokumenter (link) 

 

Innspill sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no eller til Hamarøy kommune, Oppeid, 8294 Hamarøy