Områderegulering for Innhavet sentrum

Status: 2. gangs offentlig ettersyn 18. mai - 29. juni 2018. Utvidet høringsfrist - Høring avsluttet: 17.07.2018.

Mars 2019: Meklingsmøte mellom Hamarøy kommmune og Statens vegvesen, i regi av Fylkesmannen. 

Juni 2019: Endelig planvedtak, Plan- og ressursutvalget 12. juni og Kommunestyret 14. juni. 

Klikk her for plandokumenter (link) 

Detaljregulering for Skutvik næringsområde

Status: Under utarbeidelse.

Klikk her for plandokumenter (link) 

Liste over eiendomsforhold (pdf) 

 

 

Områderegulering Havfarm

Status: Under utarbeidelse. 

Juni 2019: Forslag til planprogram skal til politisk behandling, Plan- og ressursutvalget 12. juni og Kommunestyret 14. juni, før det sendes på høring. 

Neste sted: 8 uker høring -> merkandsbehandling -> fastsetting av planprogram. 

Temaside om Havfarm-prosjektet

Nettartikkel om oppstart

 

Statens vegvesen - Reguleringsplan E6 Ulvsvågskaret.

Status: Under utarbeidelse

Juni 2019: Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Høringsfrist: 10.08.2019. 

Åpent informasjonsmøte torsdag 20. juni kl. 18.00 på Ulvsvåg grendehus.

Hjemmeside for prosjektet 

Nettartikkel om oppstart

 

Innspill sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no eller til Hamarøy kommune, Oppeid, 8294 Hamarøy