Reguleringsplan for Steinbakkan

Status:  Plansak avsluttet.

Klikk her for plandokumenter (link) 

Reguleringsplan for Tømmerneset gård

Status: Plansak avsluttet. 

Klikk her for plandokumenter (link) 

Områderegulering for Innhavet sentrum

Status: 2. gangs offentlig ettersyn 18. mai - 29. juni 2018. Utvidet høringsfrist - Høring avsluttet: 17.07.2018.

Mars 2019: Meklingsmøte mellom Hamarøy kommmune og Statens vegvesen, i regi av Fylkesmannen. 

 

Klikk her for plandokumenter (link) 

Detaljregulering for Skutvik næringsområde

Status: Under utarbeidelse.

Klikk her for plandokumenter (link) 

Liste over eiendomsforhold (pdf) 

 

 

Omregulering Mellombygda barnehage

Status: Vedtatt i Kommunestyret 21.06.2018, sak 33/18.

Klagefrist er satt til 20. juli. Klage sendes til Hamarøy kommune, Oppeid, 8294 Hamarøy eller postmottak@hamaroy.kommune.no.

Klikk her for plandokumenter (link) 

 

Innspill sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no eller til Hamarøy kommune, Oppeid, 8294 Hamarøy