Ordførers oppgaver

JanFolkeSandnes1_200x300.jpg
Ordføreren er kommunens politiske frontfigur. Han/hun symboliserer kommunen utad  og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. I forholdet mellom administrasjon og de folkevalgte spiller ordføreren en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyret og formannskapet og er rettslig representant for kommunen.

Varaordfører

May ValleMay Valle (født 1.april 1951) er varaordfører i Hamarøy kommune for Venstre.
Hun ble valgt som varaordfører ved kommunevalget 2015 for perioden 2015-2019. May Valle har tidligere vært ordfører i Hamarøy i perioden 1995-2003. Hun er i tillegg fylkestingspolitiker. 
Kontaktinfo: 
Telefon: 977 39 636 
Epost: mayval@vgs.nfk.no

Ordførers uke

Uke 35/2019 (26.8. - 1.9.)

Mandag 
10:30 - 11.30  Privat - optikertime, Fauske
13:00 - 15:30  Nordland Fylkeskommune - Klimapartnere, Radisson Blu - Bodø

Tirsdag
08:30 - 11:30  Internmøte - "Strategiske prosesser", kommunehuset - Oppeid
11:30 - 15:30  Kontor, kommunehuset - Oppeid
17:00 - 21:00  Valgtorg 2019, Hamsunsenteret - Presteid
 
Onsdag
09:00 - 11:30  Formannskapsmøte, Skogheim - Oppeid
11:30 - 15:00  Kontor, komunehuset - Oppeid
17:00 - 21:00  Valgtorg 2019, Drag samfunnshus - Drag
 
Torsdag
09:30 - 13:00  Ekstraordinær generalforsamling - Nord-Salten Kraft AS, Hamarøy Hotell - Innhavet
13:00 - 15:30  Hjemmekontor - Innhavet
 
Fredag
09:00 - 11:00  "Årets viktigste frokost", Tysfjord ASVO - Drag
12:00 - 15:30  Hjemmekontor, Innhavet