Ordførers oppgaver

JanFolkeSandnes1_200x300.jpg
Ordføreren er kommunens politiske frontfigur. Han/hun symboliserer kommunen utad  og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. I forholdet mellom administrasjon og de folkevalgte spiller ordføreren en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyret og formannskapet og er rettslig representant for kommunen.

Ordførers uke

Uke 48/2018

Mandag 

08:00 – 15:30  Hjemmekontor, Innhavet

Tirsdag

09:00 - 11:30  Møte om "Pakkeforløp - psykisk helse", Skogheim
11:30 - 13:45  Kontor, kommunehuset
13:45 - 15:30  Internmøte - rådmann, "Husøya", kommunehuset
Onsdag

08:30 - 15:30  Kontor, kommunehuset

Torsdag

08:30 - 09:45  Kontor, kommunehuset
10:00 - 15:30  Kommunestyremøte, Hamarøy Internasjonale Senter

Fredag

08:00 - 15:30  Hjemmekontor, Innhavet

                       Delprosjekt 10.1. Hovedstryuktur, Tysfjord ASVO, Drag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaordfører

May ValleMay Valle (født 1.april 1951) er varaordfører i Hamarøy kommune for Venstre.
Hun ble valgt som varaordfører ved kommunevalget 2015 for perioden 2015-2019. May Valle har tidligere vært ordfører i Hamarøy i perioden 1995-2003. Hun er i tillegg fylkestingspolitiker. 
Kontaktinfo: 
Telefon: 977 39 636 
Epost: mayval@vgs.nfk.no