Ordførers oppgaver

JanFolkeSandnes1_200x300.jpg
Ordføreren er kommunens politiske frontfigur. Han/hun symboliserer kommunen utad  og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. I forholdet mellom administrasjon og de folkevalgte spiller ordføreren en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyret og formannskapet og er rettslig representant for kommunen.

Ordførers uke

Uke 27/2018

Mandag

0800 - 1200  Hjemmekontor, Innhavet

Tirsdag

0900 - 1000  Kontor, kommunehuset

1000 - 1115  Privat ærend

1115 - 1400  Kontor, kommunehuset

Onsdag

0900 - 1400  Internmøte - status fellesnemndsarbeid, kommunehust

Torsdag

1000 - 1400  Møte - Hamarøy kommune/Tysfjord kommune, Kjøpsvik

Fredag

0900 - 1200  Hjemmekontor, Innhavet

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaordfører

May ValleMay Valle (født 1.april 1951) er varaordfører i Hamarøy kommune for Venstre.
Hun ble valgt som varaordfører ved kommunevalget 2015 for perioden 2015-2019. May Valle har tidligere vært ordfører i Hamarøy i perioden 1995-2003. Hun er i tillegg fylkestingspolitiker. 
Kontaktinfo: 
Telefon: 977 39 636 
Epost: mayval@vgs.nfk.no