Ordførers oppgaver

JanFolkeSandnes1_200x300.jpg
Ordføreren er kommunens politiske frontfigur. Han/hun symboliserer kommunen utad  og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. I forholdet mellom administrasjon og de folkevalgte spiller ordføreren en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyret og formannskapet og er rettslig representant for kommunen.

Varaordfører

May ValleMay Valle (født 1.april 1951) er varaordfører i Hamarøy kommune for Venstre.
Hun ble valgt som varaordfører ved kommunevalget 2015 for perioden 2015-2019. May Valle har tidligere vært ordfører i Hamarøy i perioden 1995-2003. Hun er i tillegg fylkestingspolitiker. 
Kontaktinfo: 
Telefon: 977 39 636 
Epost: mayval@vgs.nfk.no

Ordførers uke

Uke 11/2019

Mandag 
10:00 - 12:00  Ekstraordinært styremøte - Salten Regionråd, Bodø

Tirsdag
12:00 - 15:00  Møte om lulesamiske språkbrykere i nye Narvik kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet/Sametinget m.fl., Narvik
 
Onsdag
09:00 - 10:00  Valgstyret, Hamarøy Internasjonale Senter - Oppeid
10:00 - 11:30  Møte - Fellesnemnda Hamarøy/Tysfjord - Partssammensatt utvalg, Hamarøy Internasjonale Senter - Oppeid
11:30 - 15:30  Møte - Fellesnemnda Hamarøy/Tysfjord - Hamarøy Internasjonale Senter - Oppeid
 
Torsdag
10:00 - 15:30  Kommunestyremøte - Hamarøy Internasjonale Senter - Oppeid

Fredag
08:00 - 09:30  Internmøte - rådmann/prosjektleder fellesnemnda, Polden - kommunehuset
09:30 - 14:00  Kontor, kommunehuset