Ordførers oppgaver

JanFolkeSandnes1_200x300.jpg
Ordføreren er kommunens politiske frontfigur. Han/hun symboliserer kommunen utad  og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. I forholdet mellom administrasjon og de folkevalgte spiller ordføreren en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyret og formannskapet og er rettslig representant for kommunen.

Ordførers uke

Uke 17/2018

Mandag

0900 - 1300  Møte - Eierkommunene - Nord-Salten Kraft AS, Hamarøy Hotell

1300 - 1600  Møte - Norsk Mineral/Quartz Corp, Bodø

1900 - 2000  Telefonmøte - valgkomite Iris Salten/Salten Brann/HMT Salten

Tirsdag

0900 - 1530  KS-seminar, Storjord

1800 - 2000  Møte i posisjonsgruppen Hamarøy kommunestyre, Ulvsvåg

Onsdag

0900- 1500  Kontor, kommunehuset

1800 - 2000 Styremøte - Hamarøy Høyre, Hamarøy Hotell

Torsdag

0900- 0945  Kontor, kommunehuset

1000 - 1530  Kommunestyremøte, Hamarøy Internasjonale Senter

1900 - 2100  Møte - Sanitetsforeningen, Hamarøy Hotell

Fredag

0900 - 1100  Internmøte - Fellesnemnd Hamarøy/Tysfjord, kommunehuset

1100 - 1200  Kontor, kommunehuset

1200 - 1400  Internmøte - rådmann, kommunehuset

 

 

 

 

 

 

 

Varaordfører

May ValleMay Valle (født 1.april 1951) er varaordfører i Hamarøy kommune for Venstre.
Hun ble valgt som varaordfører ved kommunevalget 2015 for perioden 2015-2019. May Valle har tidligere vært ordfører i Hamarøy i perioden 1995-2003. Hun er i tillegg fylkestingspolitiker. 
Kontaktinfo: 
Telefon: 977 39 636 
Epost: mayval@vgs.nfk.no