Ordførers oppgaver

JanFolkeSandnes1_200x300.jpg
Ordføreren er kommunens politiske frontfigur. Han/hun symboliserer kommunen utad  og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. I forholdet mellom administrasjon og de folkevalgte spiller ordføreren en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyret og formannskapet og er rettslig representant for kommunen.

Ordførers uke

Uke 8/2018

Mandag

0900 - 1600  Hjemmekontor, Innhavet

Tirsdag

0845 - 1000  Internt møte - Nordlandsmuseet, Bodø

1000 - 1500  Styremøte - Nordlandsmuseet, Bodø

Onsdag

0900 - 1100  Fellesnemnd Tysfjord/Hamarøy, PSU, Skogheim

1100 - 1530  Fellesnemnd Tysfjord/Hamarøy, Skogheim

Torsdag

0900 - 1100  Kontor, kommunehuset

1100 - 1300  Møte - hurtigbåtkai Skutvik, Nordland Fylkeskommune m.fl., Skutvik

Fredag

0800 - 1500  Hjemmekontor, Innhavet

 

 

 

Varaordfører

May ValleMay Valle (født 1.april 1951) er varaordfører i Hamarøy kommune for Venstre.
Hun ble valgt som varaordfører ved kommunevalget 2015 for perioden 2015-2019. May Valle har tidligere vært ordfører i Hamarøy i perioden 1995-2003. Hun er i tillegg fylkestingspolitiker. 
Kontaktinfo: 
Telefon: 977 39 636 
Epost: mayval@vgs.nfk.no