Ordførers oppgaver

JanFolkeSandnes1_200x300.jpg
Ordføreren er kommunens politiske frontfigur. Han/hun symboliserer kommunen utad  og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. I forholdet mellom administrasjon og de folkevalgte spiller ordføreren en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyret og formannskapet og er rettslig representant for kommunen.

Ordførers uke

Uke 28/2017

Mandag   0900 – 1000   Internmøte, kommunehuset
              1000 – 1100   Møte med Skutvik Interesseselskap, kommunehuset
              1100 – 1500   Kontor, kommunehuset

Tirsdag   0900 – 1300   Kontor, kommunehuset

Onsdag    0900 – 1500   Internmøte, kommunehuset
               1200 – 1330   Møte - Unikon, kommunehuset
               1330 – 1430   Kontor, kommunehuset

Torsdag    0900 – 1400   Kontor, kommunehuset 

Fredag     0800 – 1500    Fri

Varaordfører

May ValleMay Valle (født 1.april 1951) er varaordfører i Hamarøy kommune for Venstre.
Hun ble valgt som varaordfører ved kommunevalget 2015 for perioden 2015-2019. May Valle har tidligere vært ordfører i Hamarøy i perioden 1995-2003. Hun er i tillegg fylkestingspolitiker. 
Kontaktinfo: 
Telefon: 977 39 636 
Epost: mayval(a)vgs.nfk.no