Politiske utvalg 2015-2019

Under finner du en oversikt over politiske utvalg i Hamarøy kommune. Ved å klikke på et utvalg får du oversikt medlemmer og varamedlemmer.

Formannskap

Kommunestyret

Plan- og ressursutvalg

Naturutvalg

Partssammensatt utvalg (PSU)

Kontrollutvalg

Råd for eldre og funksjonshemmede  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 17.03.2016