Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

PP-tjenesten

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst behov for spesialpedagogisk hjelp. Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i blant annet tidligere eller utsatt skolestart fritak fra opplæringsplikten tegnspråkopplæring punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1
Målgruppe Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen. Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.
Publisert

Skjema