PRESSEMELDING

Branntilløp – røykutvikling på Skutvik skole i kveld.

 
Salten brann, ambulanse, kraftselskap og politi måtte tirsdag kveld rykke ut på et branntilløp/ røykutvikling ved Skutvik skole. Det hadde oppstått røykutvikling som følge av varmgang i et tavlerom.
 
Den kommunale kriseledelsen har hatt et kort møte tirsdag kveld.

Hendelse – fakta
Salten brann ble utkalt til Skutvik skole ca kl 2030 tirsdag kveld. Mistanke om branntilløp og røykutvikling. Vakthavende brannsjef i Salten brann opplyser at det er mistanke om utvikling av cyanidgasser som følge av varmgang og smeltet plast i et tavlerom.

På denne bakgrunn ble personell som var involvert i hendelsen – til sammen 8 voksne personer – sendt til Nordlandssykehuset for rutinekontroll.
 
Mannskaper på skadestedet har luftet ut skolebygget mekanisk (med vifter), og mener at bygget nå er røyk og gassfritt. Men skolen er inntil videre sperret av og skal ikke brukes før den er «friskmeldt».
 
Skolens videre drift
Skutvik skole er inntil videre stengt. Hamarøy kommune vil i samråd med teknisk kompetanse og Helse miljøtilsyn Salten vurdere gjenåpning så fort dette er vurdert forsvarlig.
Onsdag har skolen allerede planlagt uteskole, - denne avvikles som forutsatt. Elever og foresatte vil bli holdt løpende informert om utviklingen i saken.

Nærmere medieinfo:
Brann og det tekniske ved hendelsen  - vakthavende brannsjef Salten brann 755 57 400
Nærmere informasjon kommune – ordfører 907 29 317 / 757 65 009
Rådmann 918 184 27 / 757 65 006  • Oppdatert av Sverre T Olsen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015