Politiets fellestjeneste hadde satt frist til 4. juni kl. 16:00 til å gi en bindende leiepris per kvadratmeter og samlet for arealene til nytt lensmannskontor på Innhavet.

Blålysbygget var en av kandidatene til å tilby nye lokaler til politiet med en leieperiode på 20 år.

Hamarøy kommune ved Blålysbygget har gjennomført en anbudskonkurranse for å realisere nybygget. Frist for å levere tilbud var tirsdag 29. mai 2018. Ingen leverandører har gitt tilbud.

Årsakene til at leverandørene ikke har gitt tilbud er i følge tilbakemeldingene høy aktivitet i byggemarkedet i Salten, samt usikkerhet knyttet til hvorvidt Blålysbygget faktisk ville bli realisert.

Det er gjort en samlet vurdering av at
a) ingen tilbud på realisering av Blålysbygget er kommet inn
b) høy aktivitet i markedet som sannsynligvis vil virke prispressende og
c) en leieavtale på 20 år som gjør at risikoen for å gi en bindende pris på nye lokaler til politiet vurderes å være for høy for Hamarøy kommune.

Formannskapet i Hamarøy har i dag besluttet at saken avsluttes. Formelt vedtak på dette gjøres i formannskapsmøtet 6. juni.


Kontaktpersoner:
Varaordfører May Valle epost: mayval@vgs.nfk.no
Rådmann Eirik Andrè Hopland e-post: eirik.hopland@hamaroy.kommune.no