Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Produksjonstilskudd i jordbruket

Du kan søke om produksjonstilskudd. I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av jordbruksareal grønt- og potetproduksjon husdyrhold Tilskudd gis etter satser og soner som fastsettes i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Landbruksforetaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak. Foretak som bare søker tilskudd til birøkt, er unntatt fra kravet om å drive vanlig jordbruksproduksjon. Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold. Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn. Kommunen skal innhente nødvendige opplysninger og fatte vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.
Publisert

Skjema