Arbeidsoppgaver vil  i hovedsak være å koordinere og lede den administrative utrednings- og etableringsprosessen.
Stillingen er i utgangspunktet et engasjement fram til 01.07.2020, med mulighet for fast ansettelse, og det ønskes snarlig tiltredelse.

Prosjektleder ansettes av den opprettede Fellesnemda for sammenslåingprosessen, og vil i tillegg jobbe tett opp mot rådmennene i de to kommunene.

Hamarøy kommune er vertskommune for prosjektet. Kontorsted er i utgangspunktet Oppeid, og en del møtevirksomhet i begge kommuner må påregnes.

Søk på stillingen her


Kontaktpersoner:
Eirik Andre Hopland, rådmann i Hamarøy telefon 95925725
Jan- Folke Sandnes, leder av Fellesnemda telefon 41436045
Arne Kværnsjø, fungerende rådmann i Tysfjord telefon 97168596