Rådmannsstilling - oppdatering

Rekrutteringsutvalget har tidligere i dag hatt første gjennomgang av søkerlisten til ledig stilling som rådmann i Hamarøy.

Rådhuset i Hamarøy

Rekrutteringsutvalget
Rekrutteringsutvalget har tidligere i dag hatt første gjennomgang av søkerlisten, og samtidig kvalitetsikret prosessen og gjennomgått behandling av begrunnelsen for anonymisering av noen av kandidatene. 

Vurdering av offentlighet
Med bakgrunn i § 25 i offentlighetsloven har rekrutteringsutvalget foretatt en vurdering/avveining mellom offentlighetens interesse i innsyn av søkerlisten til rådmannstillingen og behovet for konfidensialitet på hver enkelt søker som har bedt om unntakelse fra offentligheten. Sentrale elementer i denne vurderingen har for rekrutteringsutvalget vært hvilke konsekvenser offentliggjøring vil ha for kandidaten og hvor stor offentlig interesse det er til stillingen.

Grundig og god rekrutteringsprosess
Rekrutteringsutvalget er opptatt av en grundig og god rekrutteringsprosess, både for utvalget og kommunen, men også for hver enkelt kandidat i søkerprosessen. Utvalget er inneforstått med at terskelen for unntakelse fra den offentlige søkerlisten til rådmannstillinger er stor.

Søkerliste
Totalt 10 søknader ble registret til rådmannstillingen. 4 av kandidatene har søkt om unntakelse fra den offentlig søkerlisten. En av disse har fått godkjent anonymitet, en kandidat har i ettertid trukket sitt kandidatur, en kandidat har etter en ny vurdering valgt å fremstå på den offentlige søkerlisten. Rekrutteringsutvalget har imidlertid ikke oppnådd kontakt med den fjerde. Rekrutteringsutvalget har ikke hatt grunnlag til å behandle søknad for anonymitet og rekrutteringsutvalget vil ikke publisere kandidatens navn uten samtykke. Utvalget har derfor valgt å ta kandidaten ut av søkerlisten og videre prosess.

Oppdatert søkerliste er pr. 25.4.2016 slik:

 

Navn

Tittel

Kjønn

Alder

Poststed

1

Albriktsen, Inge Johan

 

Mann

62

Steigen

2

Gydeland, Jan Helge

 

Mann

62

Roan

3

Hammersland, Arne-Henrik

Enhetsleder stab/støtte

Mann

41

Hamarøy

4

Hopland, Eirik André

Planrådgiver i Rådmannens stab

Mann

41

Nedre Eiker

5

Larsen, Leif Morten

Sykepleier

Mann

49

Oslo

6

Persen, Per Helge

Country Director / Landdirektør

Mann

50

Oslo

7

Saghaug Broderstad, Troy

Vitenskapelig assistent

Mann

26

Bergen

8

Unntatt offentlighet

 

Mann

 

 

9

Kandidat trukket seg

 

Mann

 

   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.04.2016