Kartlegging av radon

Helse- og miljøtilsyn Salten, som er en del av kommunene i Salten, Værøy og Røst sitt miljørettede helsevern og eid av medlemskommunene, sender i disse dager ut invitasjon til radonkartlegging i egen bolig. Dette er et offentlig prosjekt på vegne av kommunene.

Måledata fra prosjektet vil gi informasjon både til hver beboer og også bidra til at vi får en bedre totaloversikt i kommunene.
 
I ei pressemelding melder Helse -og miljøtilsyn Salten at de registrerer at det parallelt med vårt prosjekt er gått ut invitasjon fra Gammadata, et svensk kommersielt firma som selger radonmålinger. Gammadata er ikke med i dette prosjektet!
 
Helse -og miljøtilsyn Salten ber derfor om at de som likevel velger Gammadata, og ikke deres tilbud, sender måleresultat slik at de kan få mest mulig fullstendig opplysninger om radon i våre kommuner.

Resultater kan sendes Helse- og miljøtilsyn Salten, Notveien 17, 8013 Bodø eller på e-post til ks@hmts.no


  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015