Reguleringsplan for Horsvågen

Cermaq Norway har startet planarbeid med det formål å åpne for utbygging av et visningsanlegg i Horsvågen.

bildecermaq.jpg

Cermaq Norway har fått tildelt grønn konsesjon og skal i den forbindelse etablere et visningsanlegg i Horsvågen. Besøkssenteret skal vise frem driften på anleggene, merdene og både ny og tradisjonell teknologi.

Planutvalget ga tillatelse til planoppstart i sitt møte 5. oktober 2016. Samtidig med planoppstart legges også forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. 

Plandokumenter:

Innspill til planoppstart og planprogram sendes til eirik.lind@ramboll.no eller Rambøll Mellomila 79, P.b. 9420 Sluppen. N-7493 Trondheim

Frist for å sende innspill er satt til 25.11.16.   • Oppdatert av Senia Hagen
  • Sist oppdatert den 07.10.2016