Tiltaket er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Nordlandssykehuset og kommuner som ønsker å delta. Fra Nord-Salten har både Hamarøy og Steigen kommuner takket ja til å bli med på et felles markedsføringstiltak for å få rekruttere sykepleiere. 

Fra Hamarøy deltok kommunalsjef helse-og omsorg Grete Prestegård, og fra personalsiden HR-medarbeider Beate Bye Strand. 

HR-leder i Hamarøy kommune, Eva Larsen, har tidligere uttalt at det er utfordrende for de mindre kommunene å konkurrere med for eksempel Bodø kommune eller Nordlandssykehuset om å tiltrekke seg nye sykepleiere. Vi slåss på mange måter om den samme arbeidskraften, og et samarbeid for å møte det økende behovet for sykepleiere i årene som kommer vil være viktig. Og et samarbeidstiltak ble emigrasjonsmessen Emigration Expo Hauten, ved byen Utrecht i Nederland.