Rekruttering til landbruket i Nord-Salten

Hamarøy jobber med rekruttering til landbruket i Nord-Salten i et interkommunalt bygdeutviklingsprosjekt i samarbeid med Steigen og Tysfjord kommuner.

Prosjektet er kalt "Rekruttering til landbruket i Nord-Salten" (2007-09) og er et samarbeid mellom Småsamfunnssatsinga i Nord-Salten, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Nordland Fylkeskommune og Hamarøy, Tysfjord og Steigen.
Hovedmålet til prosjektet er å skape et utviklingsorientert landbruk i Nord-Salten, gjennom å

  • Styrke bosettinga
  • Skape optimisme i landbruket
  • Bedre rekrutteringa til landbruksnæringa
  • Bedre melkekvotene
  • Søke å skape en smidigere tilpasning til skiftende rammevilkår
  • Utvikle nye næringer knyttet til landbruket

Visjon: "Det skal bo folk i husan, enga skal være grønn"

Fagnemda i prosjektet består av:
Bjørn Knutsen (Hamarøy og Tysfjord Bode- og Småbrukarlag), Helge Nilsen (Hamarøy og Tysfjord Bondelag), John Eric Pettersen (Steigen Bondelag), Knut Sivertsen (Midt-Steigen Bondelag), Arnhild Haraldsen (Nord-Salten Skogeierlag) og Landbruksforvaltninga i Nord-Salten.

For mer informasjon om prosjektet se Prosjektbeskrivelse eller kontakt prosjektleder Ragnhild Johansen. tlf 97701895.

   • Oppdatert av Cathrine Amundsen
  • Sist oppdatert den 10.05.2016