Avstengingen skyldes reparasjoner av ei hovedkran. Stengingen planlegges å vare mellom kl. 10:00 til kl. 12:00.

Abonnentene er varslet via sms-varsling.