Reservasjon gruppesøksmål

Kommunene Steigen, Tysfjord, Sørfold og Hamarøy oppfordrer så mange andelseiere som mulig om å reservere seg mot gruppesøksmålet for Ofoten tingrett mot Nordsalten kraftlag A/L. Pressemeldingen fra kommunene lyder som følger:

 
 
RESERVASJON
 
Når det gjelder reservasjon i forhold til gruppesøksmålet reguleres dette av tvisteloven § 35-8 om uttreden som gruppemedlem. Rent praktisk må utmelding skje ved at den enkelte andelseier skriftlig sender en melding til Ofoten tingrett hvor det framgår at vedkommende er andelseier i Nord-Salten Kraftlag A/L og at vedkommende herved melder seg ut av gruppesøksmålet i sak nr. 09-178929TVI-OFOT med henvisning til tvisteloven § 35-8 (1) jf. § 35-7 (2).
 
Følgende formulering kan brukes:
 

"Undertegnede er eier av andel nr. .... i Nord-Salten Kraftlag A/L. Med henvisning til sak nr. 09-178929TVI-OFOT hvor retten har fremmet gruppesøksmål i medhold av tvisteloven § 35-7, meddeles herved at jeg melder meg ut av gruppesøksmålet i medhold av tvisteloven § 35-7 (2) jf. § 35-8."  • Oppdatert av Sander Ediassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015