I Hamarøy ble valgdeltakelsen ved rådgivende folkeavstemning om kommunereformen på 37,37%. Deltakelsen blant 16-17 åringer var på 35,71%.
Det ble avgitt 556 stemmer av totalt 1488 stemmeberettigede.

Resultatet ble som følger:

75% stemte for at Hamarøy skal bestå som egen kommune med 417 stemmer.

12,95% stemte for at Hamarøy skal slå seg sammen med kommunene Tysfjord, Sørfold, Fauske og Saltdal med 72 stemmer.

12,05% stemte blankt med 67 stemmer.
 

Det var 153 stemmeberettigede som brukte muligheten til å forhåndsstemte, altså 10,3 % av de stemmeberettigede.