Rotaveien

Teknisk enhet opplyser at det har rast ut stein i veibanen. Det gjøres oppmerksom på at det fremdeles kan være rasfare. Publikum oppfordres til å vise aktsomhet ved ferdsel. Aktuell strekning er merket med skilt.

 

   • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015