Rovdyrmøte 21.01.14

Møte mellom næring og forvaltning på Hamarøy Hotell, Innhavet.

 

Sted: Hamarøy Hotell 21.1.14, kl. 10.00

 

Program:

 

10.00 - 10.45  Leder Prosjekt Sau i Nord-Salten, Ragnhild Engan, ønsker velkommen og gir en orientering om tilstanden   i næringa.

 

10.45 - 10.55  Virkelighetsbeskrivelse sett fra en aktiv sauebonde ved Ole fra Nordkil Gård.

 

10.55 - 11.15  Fylkesmannen i Nordland ved Øyvind Skogstad/Magne Totland kort   om myndighetsforhold mellom ulike   aktører, særlig i forhold til felling av rovvilt.

 

11.15 - 11.25  Kaffepause.

 

11.25 - 11.50  SNO ved Vegard Pedersen.

 

11.50 - 12.00  Mattilsynet ved David Norheim.

 

12.00 - 12.15  Fylkesmannen i Nordland: FKT-ordningen ved Øyvind   Skogstad/Magne Totland.

 

12.15 -   Åpen diskusjon.

 

Alle tidsangivelser er omtrentlige og vil bli justert underveis ettersom behovet for diskusjon og avklaringer underveis dukker opp.

 

Det oppfordres til å bruke anledningen til å stille spørsmål og det settes av god tid til dette.

 

Les mer om møtet her.  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015