Sagfjord pensjonistforening

har møte torsdag 29. januar kl. 16.30 på Hamarøy hotell.

Vanlige møtesaker. Servering av kaffe og vafler. Åresalg, husk gevinst.

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen i det nye året.

Styret.  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015