Nordlandsmuseet

Nordlandsmuseet har tre anlegg i Hamarøy. Hamsunsenteret, Hamarøy bygdetun og Hamsuns barndomshjem i Hamsund.

 
Les mer om åpningstider og arrangementer på Nordlandsmuseets nettsider og Hamsunsenterets nettsider.Hamsuns barndomshjem
 


  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 03.12.2015