Hamarøy kommune har planlagt å møte behov innen politi, brann, legevakt og sivilforsvar m.m. ved å realisere et Blålysbygg på Innhavet.

Tomten som har pekt seg ut i Hamarøy kommunes forprosjektering er nord-øst for rundkjøringen i Innhavet sentrum. Hamarøy kommune har inngått intensjonsavtaler med grunneiere og er også selv grunneier i området. Prosjektet er fleksibelt med tanke på byggehøyde og antall kvadratmeter. Reguleringsplan for området er under utvikling.

Foreløpige estimater tyder på at prosjektet vil få en totalkostnad på ca. 75 millioner kroner. Dette estimatet vil variere med valgte tekniske løsninger og endelig avrop fra potensielle leietagere.

Hamarøy kommune ønsker å invitere aktører i næringslivet til dialog for realisering av bygget. Målet med dialogen er å sondere markedet og dermed kunne presentere et reelt alternativ til å utføre dette arbeidet i kommunal regi.
 

Informasjonsmøte

Informasjonsmøte avholdes på Innhavet 16. januar 2018 kl. 17:30. For spørsmål vennligst kontakt prosjektleder Torbjørn Bjørklund, tlf. 976 52 887 eller e-post: tb@bmcconsulting.no.
 

Aktører som ønsker å få tilsendt tegninger og annen teknisk informasjon fra forprosjekteringen for å forberede til møtet bes bestille dette på hos prosjektleder.