Samarbeid om reiseliv

Ny samarbeidsavtale mellom Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord kommuner og Reiseliv i Hamsuns rike (RHR) ble signert under reiselivskonferansen på Arran Lulesamisk senter på Drag 28.04.11

 

 

Det var smil og glede i salen da ordførerne Lars Kr. Evjenth fra Sørfold, Asle Schrøder fra Steigen, Rolf Steffensen fra Hamarøy og Anders Sæter fra Tysfjord sammen med styreleder Sven-Roald Nystø fra RHR undertegnet samarbeidsavtalen mellom reiselivet og de fire kommunene. Samarbeidsavtalen inneholder hovedstrategien for destinasjonsselskapet og regulerer samarbeidsformer mellom kommunene og RHR,  samt gir rammer for kommunenes økonomiske bidrag til destinasjonsselskapet.  Avtalen gjelder  for perioden 2011-2013.

Destinasjonsselskapet står foran flere viktige beslutninger, det er derfor gledelig at kommunene er  med og bidrar i den videre satsingen. Arbeidet med ny samarbeidsavtale har pågått i lengre tid, og  når avtalen nå er signert bidrar det til en større forutsigbarhet for driften av destinasjonsselskapet .

 Foto: Bente Melby Ness

Fra venstre: Ordførerne Rolf Steffensen, Lars Kr. Evjenth, Asle Schrøder, Anders Sæter og styremedlem i RHR Sven-Roald Nystø  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015