Her møtte han Hamarøy formannskap og sammen dro de på befaring rundt om i kommunen.
På  Innhavet besøkte de bl.a. Innhavet industriområde. De besøkte videre Ulvsvågskaret, Finvikhamran, Hamsunsenteret med omvisning,
Skutvik og Tranøy. 
Råden fikk også en presentasjon av Hamarøy kommune med de ut-
fordringer og muligheter som fins i vårt område. 
Råden takket for god innføring og omvisning.