Samisk navn Innhavet

Hamarøy kommunestyre har vedtatt navnet Strávnjunnje som samisk parallellnavn til Innhavet.

innhavet.jpg
 
Hamarøy kommunestyre har i sak 51/16 den 15.09.2016 vedtatt at Strávnjunnje skal være det samiske parallellnavnet til det norske bygdenavnet Innhavet.
 
Samiske stedsnavn beskriver i de fleste tilfeller natur og landskapsfenomener. Navnet Strávnjunnje er forkortet av Strávvásj-njunnje (Straumsnes), der Njunnje kan bety: 1 nese, snute; nebb; spiss, tupp;  2 nos, fjellnos.
 
Vedtaket kan påklages ihht §10 i Lov om stadsnamn.
Eventuelle klager skal begrunnes og sendes skriftlig til Hamarøy kommune innen 3 uker fra kunngjøringsdato til postmottak@hamaroy.kommune.no eller Hamarøy kommune, 8294 Hamarøy.


  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 04.10.2016