Samisk skilting

Fylkesordfører Sonja Steen avduket det første to-språklige skiltet i Hamarøy kommune/Hàmbera suohkan på Hamarøy kommunes rådhus 25.oktober 2013.

Som et ledd i synliggjøring av det samiske i kommunen vedtok Hamarøy kommunestyre realisering av offentlig tospråklig skilting på kommunale bygg i mai 2013. Det ble søkt om medfinansiering på prosjektet, og nylig innvilget både Nordland fylkeskommune og Sametinget midler til realisering av skiltingen. Det første to-språklige skiltet ble høydelig avduket av fylkesordfører Sonja Steen. Tilstede ved markeringen var også biskop Tor B. Jørgensen, direktør ved Árran Lars Magne Andreassen og ordfører Rolf Steffensen.

Se video fra avdukingen. Video: Geir Winther
   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015