Det er firmaet Linjeproff AS som har fått i oppdrag av Telenor Norge å gjennomføre stolpe/kabelsanering i Nordland fylke.

Det er planlagt oppstart i Hamarøy kommune, og en regner med å komme i gang i løpet av høsten 2019 langs Fv662 på Finnøya.
Det som skal skje er at telefonkabler opphengt i E-verkets stolpetraseer skal fjernes, og stolper og kabler tilhørende Telenor Norge, skal fjernes og destrueres.

Planlagt sanering i kartillustrasjon:

Kart over området der Telenors kabler/stolper skal saneresDersom man ønsker mer informasjon angående tiltaket, ta kontakt med:
HMS ansvarlig Finn Vollen +47 95022893. Mail: finn@linjeproff.no
COO Gediminas Paulauskas +47 40726568. Mail: Gediminas@linjeproff.no