Sceneinstruktørordningen er et tilbud gjennom Nordland fylkeskommune og samarbeidskommuner, hvor amatører kan søke om hjelp fra profesjonell instruktør, helt vederlagsfritt.

De arbeider sammen med lag, foreninger, enkeltprosjekter, kor, skoler, eller andre som planlegger teaterprosjekter eller andre sceniske forestillinger.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her

Frist: 1. desember 2017