Det går hurtigbåt både fra Drag og Kjøpsvik, med retur på kvelden fra Musken.

Sted: Musken skole
Dato: fredag 9. august kl 14:45
(Varighet ca to timer)

Foredragsholdere
Oddmund Andersen, seniorforsker, Árran
Arne Håkon Thomassen, seniorrådgiver og arkeolog, Sametinget

Det blir bevertning etter foredragene.

Adgang til foredragene og bevertningen er gratis.

Reise med hurtigbåt
Hurtigbåt fra Kjøpsvik fredag kl. 07.00, fra Drag kl. 07.35. Hurtigbåt fra Musken fredag kl. 19.35 (via Hellemobotn) eller kl. 20.50.
Foredragene arrangeres i forbindelse med Lulesamisk uke 7.-10. august og HellemoCup i Musken.
De som var direkte delaktig i eller berørt av flyktningetrafikken, eller etterkommere av de som deltok i å hjelpe flyktninger under krigen, er spesielt invitert!

Invitasjon lulesamisk:

Gåhttjom

HISTÅVRÅLASJ SEMINÁRRAJ - BÁHTARIDDJEJÅHTULAGÁ BIRRA

NUPPÁT VÆRÁLTDOARO ÁJGE

MÅSKE SKÅVLÅN

BIERJJEDAGÁ BÅRGGEMÁNO 9. BIEJVE, KL. 14.45

(Vihpá sulle guokta tijma)

LÅGÅDALLE:

Oddmund Andersen, Árrana seniordutke

Arne Håkon Thomassen, ahkep rádevadde ja arkeologa, Sámedigge

Lågådallamij maŋŋela guossodip. Lågådallama ja biebmo li nåvkå.

Jåhtelisvanntsa Gásluovtas bierjjedagá kl. 07.00, Ájluovtas kl. 07.35. Jåhtelisvanntsa Måskes bierjjedagá kl. 19.35 (Vuodnabadá baktu) jali kl. 20.50.

Lågådallama ásaduvvi Julevsáme vahkko aktijvuodan bårggemáno 7. – 10. biejve ja HellemoCup Måsken

Gájka li buorisboahtem!

Sij gudi njuolgga oassálasstin báhtariddjejåhtulahkaj jali juoktá dassta guoskaduvvin, jali sijáj maŋeldisbuolva li sierraláhkáj buorisboahtema!

Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune 150 jage ávvudallama nammadus aktan DSJ dáv histåvrålasj seminárav ásadi.