Overordnet målsetting for servicekontoret
 

 • å skape bedre tilgjengelighet og service for kommunens innbyggere
 • å lage en tilrettelagt møteplass der brukerne kan få utført flest mulige kommunale og offentlige tjenester, samt enkel og rask saksbehandling. Dette skal skje både fysisk og elektronisk. Beslutningsavstanden skal være kort.
 • Bidra til økt produktivitet gjennom en avlastning av fagetatene

 


Hovedfunksjonene er både av ekstern og intern art innefor områdene

 • publikumsmottak
 • informasjon og saksbehandling
 • post-arkiv
 • politisk sekretæriat
 • valg
 • informasjonsteknologi-og telefonisystemer
 • informasjonssikkerhet
 • administrasjon leiebiler
 • innkjøpskoordinering