De som har skatt til gode får pengene på konto eller på utbetalingskort innen tre uker fra 22. juni 2017.
For de som blir skyldig er første forfall 21.08 og andre forfall 25.09.
Skyldig beløp over kr. 1.000 fordeles på to like terminer.