Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen. Bevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent all alkoholholdig drikk Det må også foreligge en serveringsbevilling. Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning. Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene.
Publisert

Skjema