Åpningstider

Skolefritidsordningen tilbys som et korttidstilbud og et heldagstilbud.

Korttidstilbudet har i utgangspunktet samme åpningstid som stedets skole, og heldagstilbudet som barnehagene.

Ved Hamarøy sentralskole holdes skolefritidsordningen stengt de to siste ukene i juli måned og den første uka i august.

I løpet av året må barna ta ut 4 uker ferie, 3 uker sammenhengende som tas ut i de tre ukene som SFO har sommerstengt.

SFO har 5 planleggings-og kursdager i løpet av året, da er SFO stengt og disse dagene kan avregnes på barnas ferie.

Søke om plass

Søknadsfrist for å søke om plass i SFO for neste skoleår er 1.mars.

Søknadskjema

Foreldrebetaling

Prisliste 2017/2018:

Full plass: 2020,- pr. måned
Korttid: 1300,- pr. måned

Det gis 50 % søskenmoderasjon på helplass, ikke på korttidstilbud.