Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Tjenesten er gratis. Dette er en lovpålagt tjeneste. Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Generelt

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Forskrift

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

 • Navn: Familie og helse
 • Beskrivelse:

  Helsestasjon

  Barnevern

  Psykisk helse- og rus

  Restsosial

   

 • Leder: Torodd Gustavsen
 • Postadresse: Kommunehuset 8294 HAMARØY
 • Besøksadresse: 8294 HAMARØY

Kontaktenhet

 • Navn: Skole- og helsestasjonstjenesten
 • Leder: Aid Bredal Olsen
 • Telefon: 75 76 50 85
 • Epost postmottak@hamaroy.kommune.no
 • Postadresse: Kommunehuset 8294 HAMARØY
 • Besøksadresse: Helsesenteret 8294 HAMARØY
 • Åpningstid: 08.00 - 15.30

Andre opplysninger

Sist oppdatert

01.06.2016 08:57

 • Oppdatert av azhub
 • Sist oppdatert den 01.06.2016