Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skoleskyss

Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO). Avstanden mellom skole og hjem må overstige 2 km for grunnskolens 1. årstrinn 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn 6 km for videregående skole Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor. Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Fylkeskommunen/kommunen skal innhente nødvendige opplysninger og fatter vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen tre uker. Opprettholder fylkeskommunen/kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen / fylkeskommunens klagenemnd.
Publisert

Skjema