Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolestart

Barna starter vanligvis i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart. Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år. Tidligere skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller fem år. Eleven har rett til utsatt skolestart hvis det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen. For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april. Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT. Kommunen skal innhente nødvendige opplysninger og fatter vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.
Publisert

Skjema