Skolevurdering Innhavet

Innhavet oppvekstsenter har fått svært god tilbakemelding i en ekstern skolevurdering.

innhavet_oppveksenter_2014.jpg

Innhavet oppvekstsenter har vært gjennom RKK-Ofotens eksterne skolevurdering der resultatene ble lagt fram 2.april. Eksterne hjelpere har vært Stein-Roar Jakobsen, rektor ved Frydenlund skole, og Kolbjørn Pettersen, lærer ved Liland skole i Evenes (tidligere mangeårig rektor). De har gjennomført en såkalt ekstern skolevurdering – en vurdering som gjøres utfra spesielle kriterier og metoder.

Resultatene etter den grundige vurderingen er svært bra. Det er flott at en uavhengig og objektiv undersøkelse gir så god uttelling for Innhavet oppvekstsenter. Oppvekstsenteret gir et tilbud innen grunnskoleopplæring som elever, lærere, foreldre og bygda kan være stolt av og feste lit til. 

Ordfører Rolf Steffensen var tilstede da de eksterne veilederne gjennomgikk rapporten for skolens lærere, enhetsleder og representanter for kommunens ledelse. Ordføreren sier i en kommentar at dette er svært gledelig. Undersøkelsen viser at skoleledelsen og de ansatte på Innhavet oppvekstsenter gjør en fabelaktig god jobb. Det som framkom på møtet gjør meg rett og slett svært stolt og glad.

Vurdererne har hatt tre dager ved oppvekstsenteret og jobbet sammen med elever, lærere, rektor og foreldre for å få et best mulig bilde av skolens systemer for elevvurdering. Elevvurdering er en metode som skolene er pålagt å gjennomføre med hjemmel i opplæringslovens §2-3 og Forskriftens kap 3.

Av de særlige positive kjennetegn ved oppvekstsenterets skoledel er:

  • Elevene kjenner læringsmålene
  • Elevene får vurdere eget arbeid og utvikling
  • Elevene får god muntlig og skriftlig tilbakemelding, samt framovermelding.
  • Skolens lærere har høy faglig kompetanse

Rapporten vil så snart den har vært gjennom en siste kvalitetssjekk bli lagt ut på nettsiden til RKK Ofoten og Hamarøy kommunes nettside.

Høsten 2014 skal Hamarøy sentralskole gjennom samme type vurdering.   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015