Skutvik inn i fremtiden

Har du engasjement for utvikling av Skutviksamfunnet? Da bør du sette av tid torsdag 16.mars 2017.

Skutvik

Hamarøy kommune har engasjert Næringsutvikling AS for å arbeide for å få flere arbeidsplasser til Skutvik. Torsdag 16.mars 2017 vil de være på besøk for å høre om ideer og tanker om det framtidige Skutvik. De ønsker å komme i kontakt med næringsdrivende og deg som har engasjement for Skutviksamfunnet.

Målet er å komme opp med konkrete muligheter og tiltak som tilrettelegger for flere arbeidsplasser. 

Kontakt Næringsutvikling AS for å avtale et møte;
mobil 92 40 28 90 eller katrine@naringsutvikling.no  

Dersom du ikke har mulighet den 16.mars, kan det avtales telefonmøte.

   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 07.03.2017