Alle skytterne ønskes velkommen til sesongstart på skytterbanen.