Barnehageplassene

Barnehageplassene tildeles som 40, 50, 60, 80 eller 100 % plasser organisert i hele dager.
Plassene tildeles og beholdes til de sies opp eller barnet begynner i skolen.
Her finner du informasjon om barnehagene i Hamarøy
Søknadsskjema
Vedtekter, moderasjonsordninger m.m

SFO

Skolefritidsordningen (SFO) tilbys som et korttidstilbud og et heldagstilbud.
Korttidstilbudet har i utgangspunktet samme åpningstid som stedets skole, og heldagstilbudet samme åpningstid som barnehagene.
OBS! Alle som skal ha plass skoleåret 2019/2020 må søke, også de som har plass i år.
Søknadsskjema
Om skolefritidsordningen